Tennissen Bij TCE​​

Als bestuur hebben we ons ten doel gesteld de tennisclub levendig te houden en waar mogelijk nog levendiger te maken.
We geloven dat een grotere poule van tennissers zorgt voor meer gelijkwaardigere spelers op alle niveaus
en daarmee zorgt voor meer tennisplezier.

De toernooicommissie

Rachel Rijnen

Sandra Schilders- van Liere

Jan van der Bruggen

Michel Klop

Cora van Lieshoud